3- طراحی محصول مکمل ورزشی
  • کارفرما

    آقای اشکان رحمتی

  • زمان اجرا

    سال 99

طراحی محصول مکمل ورزشی

سرعت طراحی و ساخت گجت هایی که کمک کننده فعالیت های انسان می باشند، بسیار بالاست

استودیوهای طراحی محصول در سراسر دنیا به سمت طراحی محصولاتی برای رفع این نیاز و حتی بوجود آوردن نیاز جدید انسان ها، پیش رفته اند

طراحی محصول مکمل ورزشی، ایده آقای اشکان رحمتی میباشد که در زمینه ایده پردازی و ساخت محصولات متفاوت در شاخه ورزشی فعالیت میکنند

گجت های مکمل از ساختار مکانیکی و هوشمند تشکیل شده اند . این محصول قابلیت توسعه به سمت هیدرولیک / پنوماتیک را دارا میباشد

استودیو طراحی محصول ساکورن، پیاده سازی کامل این پروژه را در اختیار دارد . ما در ایران اولین مجموعه ای هستیم که وارد طراحی و ساخت گجت های مکملی هوشمند برای انسان شدیم

طراحی محصول مکمل ورزشی
طراحی محصول مکمل ورزشی

چالش ها و ویژگی های پروژه

فرم پردازی چند مرحله ای به دلیل ساختار پیچیده ایده

فرم پردازی با سبک خطوط شکسته و القای حس ورزشی و تحرک

زبان طراحی فرم، القا کننده حس سرعت و جسارت میباشد

آنالیز دقیق ارگونومی فرم و ساختار فنی با توجه به حساسیت محصول

ایجاد هویت و فلسفه وجودی محصول ، در فرم پردازی و ساختار

تست های مختلف در هر مرحله از کار با توجه به پیچیدگی فنی محصول

طراحی و آنالیز دقیق مکانیزم فنی در نرم افزارهای مهندسی CAD/CAM

طراحی محصول مکمل ورزشی
طراحی محصول مکمل ورزشی
طراحی محصول مکمل ورزشی

ما شما را به سمت موفقیت در ساخت و تولید هدایت میکنیم.