از ایده تا محصول نهایی

نمونه پرزنت دیجیتال محصول

خلاقیت، نقطه شروع هر کاری است که انجام می دهیم.

خدمات استودیو طراحی محصول ساکورن

طراحی محصول را چگونه انجام میدهیم

تحقیقات
 • تحقیقات و استراتژی تولید محصول
 • تحقیق و توسعه محصول
 • بازطراحی محصولات موجود
ایده پردازی
 • طوفان فکری ایده ها و اتود های اولیه از محصول
 • اسکچینگ و ایده پردازی با رویکرد استراتژی تولید
 • اسکچینگ دیجیتال ایده یا ایده های نهایی
مدلسازی با نرم افزارهای CADAM
 • مدلسازی با نرم افزار های مهندسی
 • تهیه نقشه های فنی دقیق برای ساخت و تولید
 • رندرینگ ، ساخت انیمیت وتیزر تبلیغاتی محصول
نمونه سازی و مشاوره تولید
 • نمونه سازی اولیه از محصول با روش های به روز
 • طراحی و ساخت انواع قالب برای تولید
 • نظارت و اجرای پروسه تولید انبوه

ما شما را در مسیر موفقیت در طراحی و تولید، همراهی می کنیم