طراحی اِلِمان شهری
2- طراحی المان شهری
  • کارفرما

    خانم محبوبه حسینی

  • زمان اجرا

    سال 99

طراحی المان شهری

هنرمندان حوزه حجم سازی برای ساخت و تولید آثار خود به تیم متخصص طراحی و ساخت و تولید نیاز دارند

المان ها و حجم های هندسی یکی از شاخه های هنرهای بصری میباشد .

در طراحی المان شهری و حجم سازی، از ایده هایی تبعیت میشود که سراسر معنا و مفهوم است . هنر حجم سازی مانند نقاشی و باقی هنرهای بصری دارای پرسوناژ تاریخی و هستی شناسی میباشد

استودیو طراحی ساکورن، آنالیز روش ساخت،مدلسازی و تهیه نقشه های فنی دقیق برای ساخت آثار خانم محبوبه حسینی را بر عهده داشته است

طراحی المان شهری
طراحی اِلِمان شهری

چالش ها و ویژگی های پروژه

مدلسازی و آنالیز دقیق ساخت به دلیل پیچیدگی روش ساخت و اتصالات

مدلسازی پیچیده به دلیل فرم پردازی خاص

ساخت به روش ورق کاری و خم کاری

تهیه انواع نقشه های فنی دقیق

مشاوره و ارائه راه حل های متفاوت جهت ساخت ماکت

انواع نمونه سازی قبل از ساخت در ابعاد واقعی

طراحی اِلِمان شهری
طراحی اِلِمان شهری
طراحی اِلِمان شهری
طراحی اِلِمان شهری
طراحی اِلِمان شهری
طراحی اِلِمان شهری

ما شما را به سمت موفقیت در ساخت و تولید هدایت میکنیم.