تحقیقات بازار

اگر قصد تولید محصولی موفق و بزرگ را داشته باشید نمی توانید بازار رقابتی را نادیده بگیرید. باید بدانید چه محصولاتی در بازار وجود دارند و عملکردشان در بازار به چه صورت است. به همین دلیل است که تحقیقات بازار در مراحل طراحی و تولید یک محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف شما باید تولید محصولی باشد که دارای یک وجه رقابتی است.

تحقیق بر محصولات رقیب

تحقیق راجع به محصولاتی که رقیب محصول شما محسوب می شوند و آنالیز کردن و مقایسه شان به موفقیتتان کمک شایانی خواهد کرد. این تحقیقات به تیم تولید محصول کمک می کند تا از استانداردها و فرصت های موجود در بازار مطلع شوند.

رقیب شما کمپانی ایست که هدفی مشابه شما دارد و برای رسیدن به نقطه ای که شما و تیمتان در صدد رسیدن به آن هستید؛ تلاش می کند. دو دسته رقیب وجود دارند:

 

  • رقبای مستقیم

رقبایی که هدف مشابه شما یا نزدیک به آن را دارند و ارزش های مشابهی را به مخاطبان آینده ی شما عرضه می کنند.

  • رقبای غیر مستقیم

رقبایی که مخاطبان مشابه شما را دارند اما لزوما ارزش های مشابهی را ارائه نمی کنند.

تیم محصول شما باید هر دوی این گروه های رقابتی را در نظر داشته باشد زیرا آنها بر موفقیت محصول شما تاثیرگذار خواهند بود. براساس قانون نانوشته ای بهتر است که سه کمپانی از مهمترین کمپانی های رقیب مستقیم و سه کمپانی رقیب غیر مستقیم را مد نظر گرفته و آنالیز کنید.

 

     ابتدا رقبای اصلیتان در هر دو دسته را مشخص و سپس به تحقیق بپردازید.

به طور معمول شما قبل از رسیدن به مرحله ی تحقیق از رقبایتان مطلع خواهید شد. به عنوان مثال در مرحله ی تحقیق راجع به مصرف کننده ها، ممکن است آنها به اسامی شرکت هایی اشاره کنند که به نظرشان به محصول شما شباهت دارند. در مرحله ی مصاحبه با سرمایه گذاران هم احتمالا آنها به نام کمپانی هایی که رقیب خود می دانند اشاره می کنند.

آنالیز و بررسی مخاطبان محصول

بعد از تحقیقات، تیم محصول باید به جمع بندی ای از اطلاعات کسب شده برسد. هدف از مرحله ی آنالیز، دستیابی به بینشی مشخص -از طریف اطلاعات مراحل قبل- برای ادامه ی مسیر است. دستیابی و طبقه بندی اطلاعاتی راجع به خواسته ی مخاطب، طرز فکر آنها و نیازشان، به UX (تجربه ی کاربری) دیزاینرها کمک می کند تا به درکی از چرا و چگونگی این داده ها برسند.

شناسایی مخاطب کلیدی و طراحی پرسونا

بر اساس نتایج تحقیقات محصول، UX دیزاینرها می توانند مخاطبان کلیدی را شناسایی و شخصیت آنها را بازنمایی کرده و پرسونا طراحی کنند. پرسوناها شخصیت های ساختگی ای هستند که برای بازنمایی گروه های مصرف کننده ی مختلفی که ممکن است استفاده ی مشابهی از محصول کنند؛ مورد استفاده قرار می گیرند.

      پرسوناها را بر اساس اطلاعات حقیقی ای که کسب کرده اید بسازید. ممکن است وسوسه شوید که به پرسوناها ویژگی های شخصیتی جذابتر از واقعیت بدهید. از این کار بپرهیزید.

 

     از اسامی و اطلاعات واقعی افرادی که می شناسید استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است محصولتان را برای این شخص طراحی کنید به جای اینکه برای گروهی از افراد با ویژگی های شخصیتی مشابه.

نمودار همذات پنداری

نمودار همذات پنداری ابزاریست برای بیان اطلاعاتی که تیم تولید از مصرف کننده دارد. این ابزار به تیم کمک می کند درک عمیقتر و بیشتری نسبت به چرایی خواسته های مصرف کننده پیدا کنند و حواسشان را متمرکز بر چیزی که مخاطب نیاز دارد می کند و نه چیزی که خودشان می خواهند بسازند.

    نمودار همذات پنداریتان را تبدیل به پوستر کنید تا برایتان یادآور احساسات و نیازهای اصلی مخاطب باشد.

ترجمه و نگارش : سارا عبدالمطلبی

ویرایش و تنطیم:عاطفه جفائی

 منبع: Smashing magazine