چه طور می توان شیوه ی رشد Product-Led را دنبال کرد؟(قسمت سوم)

بهترین مزایای روش ProductPlan growth

 • مکانیزم رشد غالب در کمپانی های SaaS نیست.
 • سَری قیف فروش وسیع تر می شود.( افرادی که با محصول تعامل می کنند و ممکن است دست به خرید بزنند؛ افزایش پیدا می کند)
 • هزینه ی توجیه محصول برای مشتری بسیار کمتر است.
 • چرخه ی فروش سرعت پیدا می کند و در نتیجه سوددهی افزایش پیدا می کند.
 • تجربه ی کاربری بهبود پیدا می کند.
 • هر کارمند سود بیشتری دریافت می کند.

هرکدام از این عوامل می تواند دلیل خوبی برای روی آوردن به این روش باشد. در شیوه ی سنتی فروش، هر فروشنده با تعداد محدودی خریدار می تواند تعامل داشته باشد، در نتیجه برای جذب مشتری بیشتر، نیاز به کارمندان بیشتری هم وجود دارد. اما در روش  ProductPlan growth تعداد کارمندان با تعداد مشتری های ارتباطی ندارد و تمرکز بر افزایش کیفیت تجربه ی کاربری است.

 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

"تمامی این ها بدون حضور انسانی که از محصول تعریف کند، رخ داده است. زیرا مشتریان تجربه ی خوبی در مواجه با محصول داشته اند." Semick

Bush شیوه ی UCD را برای یک ProductPlan growth موفق پیشنهاد می دهد.

 • تعیین ارزش ها/ Understanding your value
 • معرفی این ارزش ها به بازار/Communicate it to the market
 • به آن ها پایبند باشید و اجراییشان کنید/Deliver it

 

این روشِ سه مرحله ای از سه جنبه، تجربه ی محصول را ارزیابی می کند:

 1. کاربرد

با استفاده از این محصول، کاربر می تواند به نیازی به خصوص پاسخ دهد.

 1. احساسی

استفاده از این محصول، حسی به خصوص و مثبت در کاربر ایجاد می کند.

 1. اجتماعی

استفاده از این محصول، بر تصویر اجتماع از این کاربر تأثیر مثبتی می گذارد.

 

توصیه های تغییر به روش ProductPlan growth

هر سازمانی شانس شروع با یک وضعیت ایستا را ندارد؛ اما حتی محصولات موجود هم می توانند این رویکرد را دنبال کنند. Bush به کمپانی هایی که قصد استفاده از این شیوه را دارند؛ پیشنهاد می دهد به جای تغییر شیوه ی محصولات موجود، با عرضه ی محصولات جدید و افزودن به خط تولید، این تغییر شیوه را شروع کنند.

همچنین پیشنهاد می کند با ارائه ی هردوی دوره های رایگان و Freemium شروع کرد؛ زیرا از این طریق هم امکان عرضه ی نسخه ای با امکانات کامل، اما به صورت رایگان برای مدت محدود وجود دارد؛ و هم ارائه ی دوره ای رایگان با امکانات محدود و سپس معرفی امکانات بیشتر که مستلزم پرداخت هزینه هستند پس از مدتی کوتاه.

هردوی این شیوه ها به کاربر تجربه ای رایگان از امکاناتی که در صورت پرداخت می توانند استفاده کنند؛ می دهد. گرچه در این دوره هزینه ای پرداخت نمی کنند؛ اما فرصتی برای تبدیل آن ها به مشتری های بلندمدت ایجاد می شود.

 

ترجمه و نگارش: سارا عبدالمطلبی

ویرایش و تنظیم: عاطفه جفائی