پروسه ی طراحی محصول چیست؟
به طور کلی مهندسی طراحی یا دیزاین یک محصول، عبارت است از پروسه ی تولید محصولی جدید از طریق ایده پردازی و توسعه ی آن ها جهت تولید. پروسه ی طراحی محصول شامل فعالیت های برنامه ریزی شده ایست که جهت تبدیل یک ایده به یک محصول، عرضه ی آن به بازار و قرار دادن آن در اختیار کاربران است.
در دنیای امروزی، تکنولوژی مدرن یکی از پیچیده ترین سرمایه گذاری های اجتماعی است. بنا بر این پیچیدگی ها، تقریبا غیر ممکن است که فردی به تنهایی مهندسی طراحی یک محصول را مدیریت کند. این پروسه نه تنها شامل تحقیقات گسترده و مراحل توسعه می شود بلکه شامل مدیریت، بازاریابی، مدیریت های مالی، تولید عرضه و تضمین ماندگاری هم می شود. به دلیل وجود این تعداد از مسئولیت و ها و در نتیجه حضور شرکای متعدد، برنامه ریزی دقیق و کاربردی از نکات کلیدی موفقیت است. .


پروسه ی طراحی محصول ممکن است بر اساس نوع محصول، از جمله فیزیکی و یا غیر قابل لمس بودن آن به روش های گوناگونی صورت گیرد. علاوه بر این بین کمپانی های متفاوت هم ممکن است تنوع باشد زیرا که هر کمپانی ارزش های خاص خود را دارد؛ از این رو ممکن است بر جنبه های متفاوتی از این پروسه تمرکز کند. همچنین نوع نوآوری محصول هم در این پروسه تأثیرگذار است؛ خواه پروسه بازار محور (Demand-pull innovation) باشد ( که بر اساس تقاضا در بازار پیش می رود)، خواه تکنولوژی محور (invention-push or ttechnology-push).
French.M.J در کتابش پروسه ی طراحی محصول را در 4 فاز اصلی تقسیم بندی کرده است: آنالیز مشکل، طراحی کانسپت و یا ایده ی کلی، طرح ریزی و مشخص کردن جزئیات.
به عقیده ی Koberg و Bagnell طراحی محصول به طور معمول شامل آنالیز محصول، مرحله ی کانسپت و پیاده سازی ایدهاست.

Paul و Beitz: "پروسه ی طراحی محصول جهت طراحی محصولی جدید و موفق باید به مراحل مختلفی تقسیم شود و سپس هر مرحله به قدم های کوچکتری که هر کدام پروسه ی مشخص خود را دارند."
از این رو آن ها این پروسه را به چهار مرحله تقسیم کردند:

  • برنامه ریزی و مشخص کردن هدف
  • طراحی مفهوم
  • طراحی بصری محصول
  • طراحی جزئیات

 

ترجمه و نگارش : سارا عبدالمطلبی

ویرایش و تنطیم: عاطفه جفائی 

منبع: engineeringproductdesign.com