استودیو طراحی ساکورن

ما در استودیو  طراحی ساکورن در تلاشیم تا با ارائه ای متفاوت در زمینه طراحی محصول

به کارفرمایان و صاحبان ایده کمک کنیم که:

محصول خود را با در نظر گرفتن هزینه های تولید ،هدفی که محصول دنبال میکند و ارزش برند آن محصول به مرحله تولید برسانند.

 

استودیو طراحی ساکورن

روند دیزاین

بخش اول:
تحقیقات و تعیین استراتژی ایده و ارتباط آن با تولید محصول


بخش دوم:

ایده پردازی بر اساس تحقیقات اولیه ، نیاز های کارفرما و محدودیت های تولید


بخش سوم:
اسکچینگ اولیه و نمونه ایده پردازی های اولیه و کنترل آن توسط کارفرما


بخش چهارم:
مدلسازی و رندرینگ


بخش پنجم:
پرینت سه بعدی نمونه های اولیه و کنترل مرحله پروتوتایپ با توجه به ارگونومی ، هزینه های تولید و روند دیزاین در آن


بخش ششم:
طراحی قالب برای ساخت و تولید و مشاوره برای تولید انبوه آن محصول با توجه به انواع روش های ساخت و تولید