Sniper Slide 1
  Sniper Slide 2
  Sniper Slide 3
  Sniper Slide 4
  Sniper Slide 5
  This is a Label

  Sniper Slide 1

  This is a Label

  Sniper Slide 2

  This is a Label

  Sniper Slide 3

  This is a Label

  Sniper Slide 4

  This is a Label

  Sniper Slide 5

  • ارگونومی و بیومکانیک

   روش های ارزیابی ارگونومیکی ( اعم از روش های کیفی و کمی ) در اصل ابزارهای تحلیلی هستند که اطلاعات سودمندی را در رابطه با قابلیت ها و واکنش کاربران به متغیرهای ویژه طراحی ارائه میدهند . . .

  • نشانه شناسی در طراحی

   نشانه شناسی به عنوان یک علم چند رشته ای، التفات خاصی به مسائل مربوط به ارتباط و نشانه، به آن صورتی که آنها در نظام های نشانه ای مختلف پدیدار می گردند، داشته و ریشه در دانش زبان شناسی دارد . . .

  • پارچه نئوپرن چیست؟

   در مواد و روش های ساخت نئوپرن یک ماده پتروشیمی است، یعنی از طریق نفت در یک کارخانه تولید می شود. پلی کلروپرن به وسیله فرآیندی به نام پلیمریزاسیون امولسیونی رادیکال آزاد (free radical emulsion polymerization) ساخته می شود که . . . 

   • پرزنت دیجیتال

    پرزنت دیجیتال و رندرینگ مبحثی است که قبل از ساخت و تولید و نمونه سازی به آن نیاز داریم . . . 

    پرزنت دیجیتال